Werkplaats Waterlinies: Van ambitie naar platform

Gepubliceerd op 17 maart 2019 om 08:43

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en Stelling van Amsterdam (SvA) vormen samen een verdedigingslinie van maar liefst tweehonderd kilometer. Dit lint van ruim honderd forten en zes vestingen loopt dwars door het Hollandse landschap, van Edam tot de Biesbosch. Tel daarbij ook ruim duizend militaire en waterbouwkundige objecten: inundatiekanalen, sluizen, dijken, betonnen groepsschuilplaatsen en kazematten. Een ingenieus systeem, gericht op het snel onder water zetten van grote gebieden. De verdedigingswerken van deze typisch Nederlandse uitvinding liggen deels verborgen in een prachtig, open en natuurrijk landschap. Nergens ter wereld is erfgoed en landschap te vinden dat vergelijkbaar is met de NHW/SvA.

In het Utrechts programma NHW/SvA werkt de provincie Utrecht samen met vijftien partijen (‘pact-partners’) aan de bescherming, ontwikkeling en bekendheid van de NHW/SvA. Eén van de doelen is een UNESCO-Werelderfgoedstatus voor de NHW. De Stelling van Amsterdam staat al sinds 1996 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed vanwege haar unieke karakter en de bijzondere geschiedenis. Daarnaast hebben de pact-partners een aantal deelambities geformuleerd, die eraan moeten bijdragen dat het linielandschap door steeds meer mensen ontdekt en beleefd kan worden.

Aanpakken

De partners hebben een aantal concrete actiepunten. Zo vinden ze dat het bijzondere verhaal van de NHW/SvA beter uitgedragen moet worden bij een (inter)nationaal publiek. Ook willen ze de waterelementen in het landschap beter zichtbaar maken en de rol van het water in de geschiedenis beter duiden voor het publiek. Dat gaat hand in hand met het beter toegankelijk maken van het linielandschap door de aanleg van meer wandel- en fietsroutes. Dat zet aan tot vrijetijdsbesteding rond de NHW/SvA. Ten slotte willen de partners de linie weerbaar maken, zowel door de aantasting van het erfgoed tegen te gaan als door de forten in toenemende mate zelfvoorzienend te maken door de toevoeging van nieuwe functies en duurzaam beheer. Bijzondere aandacht gaat uit naar de benutting van kansen rond maatschappelijke vraagstukken zoals verstedelijking, recreatieve druk, bereikbaarheid, verduurzaming, natuurbeheer en waterberging/klimaatadaptatie..nl

Lees het hele artikel op www.MMNieuws

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.